Dvojvily Praha - Trója

Dvojvily Praha Trója.

Stavba v realizaci.  www.vilytroja.cz

Územní plán Nesvačily

Územní plán Nesvačily.

Návrh  I.

Štítary, loklaita rodinných dvojdomů a trojdomů

Lokalita dvoj a trojdomů Kolín - Štítary

V realizaci, investor DEREKA s.r.o.

Pobytové socální zařízení Senior Všenory

Pobytové sociální zařízení Senior Všenory

Stavební povolení v právní moci

Projektová kancelář 4D PROSTOR je zaměřená na poskytování komplexních služeb městům, obcím a soukromým investorům.

Zpracováváme územní plány, změny územních plánů a regulační plány, můžeme zabezpečit i veškeré administrativní úkony související s jejich pořízením.

Kolik Vás bude stát územní plán? On line kalkulátor orientačních cen ÚP naleznete ZDE.

Zabezpečujeme parcelace pozemků, projekty místních komunikací a sítí technického vybavení, veřejných prostranství a dalšího vybavení sídel. Dále projekty vodohospodářských staveb a staveb krajinného inženýrství, zejména revitalizací toků, malých vodních nádrží a čistíren odpadních vod. Máme zkušenosti s problematikou dotací.

Z oblasti pozemního stavitelství zpracováváme projekty staveb pro bydlení, administrativu i drobnou výrobu. K našim projektům zabezpečujeme i kompletní legislativní přípravu a autorský i technický dozor až po dokončení a předání hotových staveb.

 

  

 
 

Grafický návrh:  Roman Černohous,  rcernohous@gmail.com   ;   programmer, webmaster: Jiří Sovina

4D PROSTOR s.r.o

IČ:   242 60 096

IDDS:  z4ckn8x

Ostrovského 253/3,

"Ženské domovy"

kancelář č. 4.109 a 4.110

150 00, Praha 5-Smíchov

E:  studio@4dprostor.cz

www.4dprostor.cz